Søker om dugnadspenger til lekeplass og hjertestarter