– Jeg vil oppfordre barnehagen til å etablere en egen samisk avdeling