Stortingsrepresentant Arne Lyngstad fra Kristelig Folkeparti i Nord-Trøndelag har lansert et meget sprekt forslag for Stjørdals del. Han går inn for å legge Veterinærhøgskolen til Stjørdal om institusjonen skal flyttes ut av Oslo, noe den sannsynligvis må.

Dette dreier seg om en kjempe-etablering i omfang, men også et tungt og prestisjefylt fagmiljø. Sammen med Veterinærinstituttet omfatter Veterinærhøgskolen mellom 500 og 600 medarbeidere. I tillegg kommer studentene.

I dag er virksomheten ved Veterinærhøgskolen delt mellom Oslo og Rogaland. Årsaken er at husdyrmiljøet rundt Oslo er for begrenset. Veterinærhøgskolen har derfor opprettet en avdeling i Rogaland for å være nær et aktivt husdyrmiljø i landbruket.

Som Lyngstad peker på, har Trøndelag også et velutviklet husdyrmiljø. Dette kravet vil være oppfylt ved etablering i Trøndelag. Her vil Veterinærhøgskolen også rykke nærmere en annen vekstnæring som betyr stadig mer for veterinærtjenesten, nemlig havbruk og fiskeoppdrett. Og her snakker vi om en virkelig vekstnæring.

I tillegg har Trøndelag et godt utviklet fagmiljø med NTNU og medisinutdanning i Trondheim. Planteforsk på Kvithamar i Stjørdal er i omfang en mindre institusjon, men et eksempel på at det er fullt mulig å bygge sterke fagmiljøer i Stjørdal.

Et annet sterkt fortrinn som Stjørdal kan skilte med, er den meget sentrale plasseringen i forhold til kommunikasjoner, både mot regionen og landet for øvrig.

At Stjørdal vil være i stand til å absorbere en kjempe-etablering av det slaget som Veterinærhøgskolen representerer, bør det heller ikke være tvil om. Stjørdal med dagpendleravstand til regionsenteret Trondheim og bysentra på Innherred, er et attraktivt sted å bo. Det går selvsagt også an å bo de nevnte steder og pendle på jobb til Stjørdal. En etablering i Stjørdal bidrar til å styrke hele regionen, og skaper ringvirkninger langt utenfor vertskommunen. Stjørdal kommune har tidligere vist i praksis at det er mulig å legge forholdene til rette for store etableringer. Slik kan Stjørdal også dokumentere troverdighet. De faglige og etableringsmessige grunnene til å legge Veterinærhøgskolen til Stjørdal, bør derfor være mer enn gode nok.

Lyngstad peker nå på at det er helt avgjørende med lokalt engasjement for å gjøre det attraktivt for Veterinærhøgskolen å flytte ut av Oslo. Her vil det i tillegg være behov for et sterkt og brennende politisk engasjement.

Stortingsrepresentant Arne Lyngstad har startet løpet. Nå bør vi andre bli med.