Vil ha kveldsåpent på legekontoret. Dette svarer sektorsjefen