Lager rapporten Nye Veier trenger for å bygge ny E6

foto