Det som skjer i bekken bekymrer folk i området

foto