Husker du den unge kongeørna som Bladet skrev om for tre uker siden? Den var da i pensjon hos Tom Roger Østerås på Kvislabakken. Ørna måtte dessverre avlives etter at ørneforsker Jan Ove Gjershaug i NINA hadde ringmerket den.

Jan Ove Gjershaug er en av landets fremste ørneforskere og ansatt hos NINA i Trondheim. Han har i en årrekke forsket på ulike ørner rundt om i hele verden. Utallige ganger har han ringmerket unge ørner. Da han skulle ringmerke den unge kongeørna hos Tom Roger Østerås, gikk det galt.

Da Jan Ove Gjershaug gikk inn til den unge kongeørna, gikk den til angrep på ørneforskeren. Hos rovfugler er det de skarpe klørne de gjerne angriper med. Det gjorde også denne ørna.

– En rovfugl som ei kongeørn, kan være utrolig kjapp i bevegelsen. Den slang ut den ene foten og traff håndleddet mitt. Også på magen fikk jeg et par rispemerker, forteller Gjershaug.

Kongeørna og forskeren havnet på golvet inne i rommet hvor ørna hadde hatt sitt opphold ei ukes tid. Etter hvert fikk han kontroll over ørna og den ble da ringmerket. Planen var at den skulle slippes ut i det fri et par dager seinere. Slik gikk det dessverre ikke.

I basketaket som oppstod mellom de to, har antakelig den ene vingen fått en skade. Et par dager senere ble det konstatert et brudd i vingen. Bruddet var av en slik art at ørna dessverre måtte avlives. Ørneforskeren selv måtte oppsøkte lege i etterkant for å få tatt ei stivkrampesprøyte.

– Bruddet i vingen kan nok sannsynlig ha skjedd under basketaket. I all håndtering av dyr, er det selvsagt en risiko for skade. Dessverre gikk det slik denne gangen. Opp gjennom årene har jeg håndtert et stort antall ørner. Unge ørner har en beinbygning som gjør at den er svakere. Dermed er det en større risiko for at slike skader kan oppstå, sier Jan Ove Gjershaug.

For Tom Roger Østerås, som i en årrekke har hatt ansvaret for å behandle skadde rovfugler på oppdrag fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, var dette selvsagt en trist opplevelse, men vil ikke si noe mer om saken.