Bladet skrev tidligere denne uka at Lånke Vasslags største abonnent, Stjørdal kommune , ikke ville være til stede på årsmøtet.

Smitteeffekt

Bladet forsøkte fredag å få tak i styreleder i Lånke Vasslag, Leif Birger Børseth, for en kommentar til møtet, ikke minst den lave interessen blant vasslagets abonnenter. Antallet abonnenter skal ligge rundt 1.200, og tilstede på torsdagens årsmøte var rundt 15 til stede, styret medregnet.

Kanskje et resultat av kommuneledelsens manglende interesse for årsmøtet.

Intensjonsavtale

Oppmerksomheten mot Lånke Vasslag har de siste par årene vært relativ stor. Ikke minst da vasslaget tapte en voldgiftssak mot Stjørdal kommune og ble dømt til å betale kommunen 2,5 millioner kroner.

Striden handlet om hvor store mengder vann kommunen leverte inn på vasslagets ledningsnett og hva vasslaget skulle betale for. Det skal ikke ha vært samsvar mellom det som kommunen leverte inn på vasslagets nett, og det vasslaget leverte sine abonnenter. Her kunne det være snakk om lekkasjer på nettet.

Striden resulterte også i at de to partene, kommunen og vasslaget, satte seg ned og ble enige om å forsøke å lage en intensjonsavtale, om en mulig kommunal overtakelse av vasslaget. Kommunen påtok seg ansvaret for å sette i gang arbeidet med tanke på en slik avtale.

Ikke prioritert

– Det har gått ett år siden partene ble enige om å arbeide med en intensjonsavtale, hvor står saken?

– Kommunen har ikke så langt hatt ressurser slik at denne jobben er prioritert, sier Arild Moen, enhetsleder kommunalteknikk i Stjørdal kommune.

Leif Birger Børseth ble på årsmøtet gjenvalgt som leder i Lånke Vasslag.