Denne skogen er en av flere områder som nå kan bli vernet

foto