Fylkeslegen i Trøndelag bekymret over smittespredningen

foto