Drapssiktede har forklart at han stakk kona i ryggen med kniv