Anleggsarbeidet på havna er allerede i gang, og de ruvende tankene vil være på plass innen badesesongen er over.

Administrasjonen i kommunen la fram saken som en hastesak, og sterkt pressede politikere i komite plan og næring gikk med på å behandle saken som en mindre vesentlig reguleringsendring. Saken skal dermed ikke opp i verken formannskap eller kommunestyre.

Høyrepolitiker Merethe Strand Hamborg er blant de som erklærer seg skeptisk til gassanlegget. Hun sier at hun ikke vil løpe fra det hun har vært med på å stemme for, men at hun beklager den knappe tida politikerne har hatt på saken.

- Kuletanken blir nok et som et nytt landemerke i Stjørdal, godt synlig fra mange kanter av kommunen. Jeg har vært kritisk, men jeg har fått stilt mine spørsmål og fått svar. Blant annet har jeg fått forsikringer som går på sikkerhet, og på at Molovika fortsatt kan brukes som badestrand. Samtidig synes jeg det har vært uventet lite engasjement rundt denne saken. Jeg må si hadde ventet meg større protester fra befolkningen, sier Hamborg.