Tor var først på stedet: – Innsatsen til gårdeieren berget våningshuset