Beboerne rundt Bruket kulturhus opplever stadig ved større arrangement at hele området rundt huset blir brukt som parkeringsplass

MB tok opp saken i starten av januar, da Per Inge Moan opplevde at han var helt parkert inn i Millers veg. Den gangen var det arbeidere ved Hommelvik helsetun som fylte opp veikantene utenfor huset hans.

Han hadde også problem på kvelder med større arrangementer.

Problem

Den gang som nå forteller kultursjef Arve Renå at dette er et problem utenfor hans område.

– Vi ser at parkering på større arrangement kan være et problem.

– Hvem sitt ansvar er det?

– Det er Malvik kommune sitt hus og vi må ordne opp i dette. I prosjektet står det at ved «stevneparkering», det vil si ved større arrangement, så skal besøkende parkere ved dem gamle skolen og på områdene ved rådhuset.

Mangler merking

– Er dette merket for folk?

– Nei, og det har vi etterlyst. Det gjelder også merking av Bruket kulturhus helt nede fra fylkesveien.

– Tar ikke en slik sak for lang tid?

– Jeg skjønner godt at naboer til kulturhuset blir frustrerte når de blir parkert inn på sine eiendommer, sier Renå.

Kart

Han legger til at det er lagt ut et kart på facebook-sida til Bruket kulturhus.

– Her er parkeringsplassene merket, slik at folk lett kan se hvor de skal parkere, sier Renå, som håper at de som skal på arrangement i Bruket kulturhus viser hensyn, og bruker disse parkeringsplassene og ikke parkerer inn beboerne i nabolaget.

MB har henvendt seg til FDV kommunalteknikk, som svarer at saken er til behandling uten at det er gitt noen tidsangivelse for når skilting av parkering vil være på plass.