Disse stillingene er ikke lenger like attraktive. Bare tre personer vil ta over jobben hans