Det bor 91 ulike nasjonaliteter i Stjørdal. Denne familien kom flyttende etter sju år i flyktningleir

foto