Flere sjåfører stoppet ikke for fotgjengere. Det kostet dem dyrt

foto