Sonja var flyktning for 78 år siden og ble beskutt. Hun håper hun slipper å flykte igjen

foto