Kaos på fylkesvegen etter raset – trafikken sto bom fast