Russen kjenner seg ikke igjen i mistrivsel: – Livet er lættis