foto
Den unge havørnen har sett seg ut et landingsmål. Foto: Einar Hugnes