Seks skogbrannhelikoptre i beredskap gjennom helga

foto