Seks skogbrannhelikoptre i beredskap gjennom helga