Det oppsto en liten disputt da saken ble behandlet. Men så ble de enige

foto