Vogntog skled av veien og havnet inn på anleggsområde