«Det er grunn til å spørre om det er nødvendig å bygge for 110 km/t»

foto