Fra nyttår må 500 serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere, samt bilverksteder og bilpleiebransjen i Nord-Trøndelag føre lister over alle som jobber der.

Kontroller av listene vil bidra til å redusere den svarte økonomien, mener stjørdalskvinnen Trude Vollheim Webb, regiondirektør i Skatt Midt-Norge.

Uheldig konkurransevridning

Listene skal inneholde den enkeltes navn og fødselsnummer, og vise når de starter og avslutter arbeidsdagen.

– De fleste betaler skatt og gjør ting riktig. Likevel er det en del virksomheter i disse bransjene som har deler av omsetningen svart, noe som skaper uheldig konkurransevridning. I Sverige har innføringen av personallister gitt gode resultater, sier Vollheim Webb i en pressemelding.

Sverige innførte personallister i 2007 og etter bare ett år dukket det opp 6.000 hvite årsverk.

– Vi prioriterer kontroll av de som vi vurderer har størst risiko, og vil besøke disse flere ganger.

Samarbeid med bransjene

Samarbeid er viktig for å bekjempe svart arbeid, og Skatteetaten samarbeider både med næringslivet og offentlige etater som politiet og Arbeidstilsynet.

– Vi har et løpende og godt samarbeid med de relevante bransjeorganisasjonene. De er positive til personallister og har høye forventninger til Skatteetatens innsats slik at det blir bedre konkurransevilkår, sier Trude Vollheim Webb.

Skatteetaten sender nå ut informasjon om lister til aktuelle virksomheter.

Regiondirektør i Skatt Midt-Norge, Trude Vollheim Webb.