Mulig storstreik kan gi full stans i busstrafikken

foto