– Rapporten bringer nye stemmer inn i sentrumsplanen

foto