UP-patruljen tok oppstilling i 50-sone. Det resulterte i flere bøter