Områdesjefen i Heimevernet på Værnes gir seg. Nå er det klart hvem som tar over

foto