Kaldeste natta flere steder i natt: Hold fast på polvottene, kulda fortsetter

foto