Opphevet eksklusjon av lokalpolitiker med øyeblikkelig virkning