Hugo Dønjar, senterleder i Torgkvartalet i Stjørdal, oppsummerer julehandelen i år som bedre enn i fjor.

– Vi ligger an til en økning på 2 prosent i år sammenlignet med desembertallene i fjor. Og det sier vi oss godt fornøyd med, sier Dønjar.

Tregere start

Dønjar er ikke minst fornøyd med desembertallene etter en noe tregere start på nyåret 13.

– Vi så en trend i hele bransjen de første månedene i år som fortalte oss at vi ikke måtte forvente oss en omsetningsøkning i kjøpesentrene. Og vi måtte inn å justere ned budsjettet med en og en halv prosent et stykke ut i året. Så får vi heldigvis en meget bra desember sett ut fra forventningene, en økning i desember på 2 prosent sammenlignet med i fjor, og det er vi godt fornøyd med. Det er viktig i denne sammenheng å kommunisere at nettopp desember så desidert er beste omsetningsmåned med dobbelt så store tall som en snittmåned. Så desembertallene påvirker så klart også snittet for alle månedstall gjennom året. Så totalt kommer vi ut slik at vi skal være bra fornøyde, sier Dønjar.

De siste to-tre årene har han vist fram en årsomsetning for senteret på 540 millioner, og han forventer å ligge rundt dette tallet når status gjøres opp på nyåret.

– Jeg har ikke tallene for omsetninga lille juleaften og julaften. Ei heller dagen i dag, 3. juledag om det i tillegg til all bytting også er noe omsetning. Men jeg er sånn passelig fornøyd nå på slutten av året, sier Dønjar.

Mer plass

Senterlederen sier at gjennom året har rundt 2,5 millioner gått inn senterets dører. Og like mange ut. – Alle salgsplassene i senteret er belagt, ikke et eneste ledig areal. Og vi registrerer at mange ønsker seg inn her. Og du kan si at vi venter på en anledning til å få gjøre senteret større, sier Hugo Dønjar.

– Det rekker du ikke før julen 14?

– Det toget har nok godt, sier sentersjefen.