I perioden første november til og med 25. juni i år lensmannskontoret registeret hele 27 voldsepisoder som har skjedd på utesteder eller like etter at folk har forlatt disse. Hele ti av sakene er knyttet til et bestemt serveringssted.

Nå skal det bli slutt på dette, gjennom bedre vakthold på serveringsstedene vakthold, flere voksne i gatene på nattetid og mer synlig politi.

– Vold er et stort problem i dag. Vi har merket oss at altfor mange voldsepisoder skjer i direkte tilknytning til utesteder eller like etter at folk har forlatt utestedene. Det er dette vi reagerer mot, sier Pedersen.

Folk fra lensmannskontoret har allerede gjennomført møter med ledelsen for ulike serveringssteder i kommunen. Der har de diskutert problemet og presentert en analyse av voldsepisodene knyttet til to av utestedene i kommunen.

Der har de også lagt fram de nye kravene om flere vakter og sertifisering av disse for ledelsen ved serveringsstedene. Responsen har vært bare positiv.

– Andre steder har politiet og utelivsbransjen samarbeidet tett gjennom lang tid. Resultatene har vært meget gode. Det gjelder å bruke de mulighetene vi har til å hindre og forebygge volden, sier Pedersen.

Han mener at allerede nå ser de resultatet av møtene, gjennom at kommunikasjonen har blitt bedre

Tiltakene som Pedersen nå skisserer er først og fremst strengere krav til utestedene når det gjelder vaktholdet.

Related content