Skatteoppgjøret som legges ut 22. juni, omfatter de aller fleste av dem som har levert forenklet selvangivelse. Noen av disse er imidlertid skjøvet ut til det ordinære skatteoppgjøret i september.

De det gjelder, skal nå ha fått varsel om dette fra likningskontoret. Dette gjelder spesielt skattytere med fradragsposter som krever grundigere saksbehandling.

Likevel er det de aller fleste skattepliktige, 11.060 stjørdalinger og 1.618 meråkerbygger. Av disse er det 7.801 stjørdalinger som får penger til gode på skatten.

Gjennomsnittsbeløpet er på 5.664 kroner. 2.258 skattytere i Stjørdal må betale restskatt med 6.676 kroner i gjennomsnitt. Til sammen blir det betalt ut over 44 millioner kroner i for mye innbetalt skatt til stjørdalingene. Det samlede restskattbeløpet er på litt over 15 millioner. I Meråker er det 1.129 skattytere som i gjennomsnitt har 4.636 kroner til gode. 325 meråkerbygger må betale restskatt. Gjennomsnittsbeløpet er på 4.569 kroner. Til sammen blir det betalt ut 5,2 millioner kroner i skattepenger i Meråker. Samlet restskattbeløp er på 1,4 millioner.

Straks skatteutlegget er klart neste fredag, begynner kommunekassene jobben med å sende ut pengene. Tilgodebeløpene blir overført direkte til skattyternes konto som er opplyst på selvangivelsen.

Ved kommunekassen i Stjørdal får Bladet opplyst at målsettingen er at pengene skal være på kon to senest ved månedsskiftet.