Frigir navnene på de omkomne etter helikopterstyrten i Verdal

foto