Farlige grunnforhold har stengt dette området i to år. Nå vil eieren gjøre omfattende tiltak

foto