Melding om alvorlig hendelse i Stjørdal – ikke fare for omgivelsene