Flyttingen har vært forsinket – nå åpner de på nytt sted