Kristine (20) kom med klart krav - utfordret ledelsen fra talerstolen