Isolasjonstiden for koronasmittede kan bli kortet ned