Har ikke krav på å få vite om helseansatte er vaksinert