Mannen nektet å godta fartsboten – mente at UP målte feil bil