Endrer budsjettet med 8,6 millioner – disse områdene får størst økning

Flertallet i formannskapet, ordfører Trond Hoseth (Ap), Kristin Nybrodahl (Ap), Liv Aksnes (Ap)(vara for Matz Ulstad) og varaordfører Ole Herman Sveian (Sp), er godt fornøyd med budsjettarbeidet og muligheten for å styrke satsingen på flere tjenesteområder i kommunen. Foto: Malvik kommune