Ingrid Aunes minnepris til professor Inger Skjelsbæk

foto