Dette gjelder dersom du skal kjøre over grensa fra Sverige

foto