Tror ikke på åpning av rasstengt tunnel på E6 i løpet av torsdag