Deler av jernbanen er i elendig forfatning – toget må kjøre i sneglefart noen steder

foto