Det eksisterer en egen facebookside for de som er skeptiske til vindmøller i Meråker. Siden ble opprettet i desember 2012.

Følger debatten

Grunnleggerne har kalt siden " En informasjonsside for oss som er skeptiske til å ødelegge den flotte naturen i Meråker med et enormt vindkraftanlegg!" Siden til nå 686 tilhengere.

Bakgrunnen for sida beskrives med at det tyske firmaet E.ON planlegger "et enormt" vindkraftanlegg i Meråker.

Peker på negative konsekvenser

"Dette vil bli et av de største inngrepene i naturen i Meråker noensinne. Utbyggingen vil bestå av 70 vindturbiner som er ca 200 meter høye. Dette i et uberørt og flott naturområde mellom den store innsjøen Fjergen og Svenskegrensa. Dette vil få svært negative konsekvenser for reindrifta i kommune, natur, friluftsliv, jakt og turisme. Vindmøllene vil synes over store deler av kommunen." hevder Facebooksiden.

Den senere tids debatt og folkemøter er registrert på facebooksida. Siden følger med på det media skriver om vindmølleplanene, og det er en del innlegg.

Stiller på nettmøte

E.ON som står bak planene om vindmøller i Meråkerfjella har merket seg det enorme engasjementet rundt vindmølleplanene og den sterke motstanden. Matilda Carlson fra E.ON stiller derfor nettmøte som du kan følge på bladet.no i dag mellom klokka 13 og 14. Formålet er å gi flere en mulighet til å få svar på det de måtte lure på om vindmøller, hva planene i Meråker går ut på og mulige konsekvenser.

Her kan du sende inn spørsmål om vindmølleplanene