Planlegger å bygge mobil betongfabrikk på havna

foto